Mikä – mikä arkkitehti?

Arkkitehti on sekä ammatti- että tutkintonimike. Arkkitehdiksi voi opiskella Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun arkkitehtuurin laitoksella, Tampereen yliopiston arkkitehtuurin laitoksella ja Oulun yliopiston Arkkitehtuurin tiedekunnassa. Arkkitehdin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, joka muodostuu tekniikan kandidaatin ja maisterin tutkinnoista. Kandidaatin tutkinto johtaa suoraan saman alan maisteriohjelman opintoihin ja arkkitehdin tutkintoon. Arkkitehdin tutkinto yhdessä työkokemuksen kanssa antaa pätevyyden kaikista vaativimpiinkin eli poikkeuksellisen vaativiin suunnittelutehtäviin. Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on yliopistoista valmistuneiden arkkitehtien edunvalvoja.

Maisema-arkkitehti on sekä ammatti- että tutkintonimike. Maisema-arkkitehteja koulutetaan Suomessa vain Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella. Tutkinto on viisivuotinen, ylempi korkeakoulututkinto kuten arkkitehdinkin tutkinto. Osa opinnoista suoritetaan yhdessä arkkitehtiopiskelijoiden kanssa. Ennakkotehtävien, arkkitehti-matematiikan sekä piirustus- ja suunnittelukokeen lisäksi maisema-arkkitehdiksi haluaville järjestetään luonnontieteen koe. Maisema-arkkitehtien edunvalvoja on Suomen maisema-arkkitehtiliitto.

Muita ammattinimikkeitä

Sisustusarkkitehti on ammattinimike, jota käyttävät Aalto yliopiston muotoilun laitokselta sisustusarkkitehtuuriin ja huonekalusuunnitteluun erikoistuneet ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet taiteen maisterit sekä ammattikorkeakoulujen sisustusarkkitehtuurin opintolinjoilta valmistuneet korkeakoulututkinnon suorittaneet AMK -muotoilijat. Nimikettä voivat käyttää myös erilaisten kurssien ja käytännön työskentelyn kautta pätevöityneet sisustusarkkitehtiliiton jäsenet.

Rakennusarkkitehti on ammattinimike, jota käyttävät ammattikorkeakouluista valmistuneet rakennusarkkitehdit. Nelivuotinen koulutus johtaa korkeakoulututkintoon, joka yhdessä riittävän työkokemuksen kanssa antaa pätevyyden vaativiin, muttei poikkeuksellisen vaativiin suunnittelutehtäviin.