Hauskaa opiskelua

Arkkitehtuurin opiskelu on hauskaa ja käytännönläheistä. Iso osa opinnoista koostuu yksilö- tai ryhmätyönä tehtävistä kiinnostavista ja ajankohtaisista harjoitustöistä. Koti- ja ulkomaan ekskursiot sekä opiskelijakilpailut rikastuttavat osaltaan opiskelua.

Kandidaatin opinnoissa keskitytään ammatissa tarvittaviin perusjuttuihin: suunnittelun menetelmiin, esitystekniikoihin ja välineisiin, rakennusmateriaaleihin ja teknologioihin sekä arkkitehtuurin toiminnallisiin ja taiteellisiin perusteisiin. Ensimmäisen vuoden opinnot ovat arkkitehdeille ja maisema-arkkitehdeille yhteiset. Opinnot päättyvät henkilökohtaiseen kandidaatintyöhön.

Maisterin opinnoissa pääsee syventämään osaamista oman kiinnostuksen mukaan esimerkiksi arkkitehtuurin historiaan ja teoriaan, rakennussuunnitteluun, yhdyskunta- ja kaupunkisuunnitteluun, maisemarakentamiseen tai alan uusimpiin virtauksiin. Opintoja voi suunnata myös sivuaineopinnoilla joko omassa yliopistossa tai muualla. Maisterin opinnot päättyvät diplomityöhön.

Opintokokonaisuudet eri osastoilla poikkeavat jonkin verran toisistaan. Aalto-yliopiston tarjontaan voit tutustua täältä, Tampereen menoon täältä ja Oulusta opit lisää täältä.

innostavaa_opiskelua-1
Oulussa opiskelevan arkkitehtiylioppilas Saara Savolaisen loma-asunnon pienoismalli. Kuva JP Manninen.
innostavaa_opiskelua-8
Puustudion opinnot alkavat kuution muotoisella puulajitutkielmalla. Kuva Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos.
innostavaa_opiskelua-2
Hyvin suunnitellut ja toteutetut rakenteet kestävät suurtakin kuormaa. Kuva Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos.
innostavaa_opiskelua-3
Tampereen arkkitehtiylioppilaat mittausleirillä. Kuva Helmi Hytti.
innostavaa_opiskelua-4
Kuva Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos.
innostavaa_opiskelua-9
Oulussa opiskelevat maastokäynnillä. Kuva Jenny Rankka.
innostavaa_opiskelua-5
Lahden Sibelius-talo tutustumiskohteena. Arkkitehdit Hannu Tikka ja Kimmo Lintula. Kuva Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos.
innostavaa_opiskelua-6
Opintojen aikana tutustutaan eri rakennusmateriaaleihin – käsittelyssä betoni. Kuva Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos.