Luovaa osaamista

Arkkitehdin koulutus antaa valmiudet toimia rakennusten ja niiden yksityiskohtien suunnittelijana, kaupunkien ja alueiden suunnittelijana sekä lukuisissa muissa jokapäiväisen ympäristön laatuun vaikuttavissa asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Suunnittelutyö on luovaa ja useimmiten projektiluontoista, intensiivistä, dynaamista ja innostavaa ryhmätyötä. Tavoitteena on on suunnitella toiminnallisesti, teknisesti, taiteellisesti ja ekologisesti tasapainoisia kokonaisuuksia paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Arkkitehti vaikuttaa ympäristöön tässä ajassa, mutta jättää samalla työnsä myös tulevien sukupolvien yhteiseksi omaisuudeksi.

Kiinnostavia kansainvälisiä arkkitehtuuriuutisia voit lukea esimerkiksi L´Architecture d´Aujourd´hui, ArchDaily ja Architizer -verkkojulkaisuista. Suomalaisten arkkitehtien suunnittelemia kohteita niin kotimaassa kuin muualla kokoaa navi.finnisarchitecture.fi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Harjoitustöitä ja diplomitöitä esillä arkkitehtuurin laitoksen näyttelytilassa Tampereella. Kuva Arto Jalonen.