Pätevyyttä

Arkkitehdin tutkinto on yliopistossa suoritettava ylempi korkeakoulututkinto, joka muodostuu tekniikan kandidaatin ja tekniikan maisterin tutkinnoista.

Arkkitehdin koulutus ja riittävä työkokemus antavat yhdessä pätevyyden kaikista vaativimpiinkin suunnittelu- ja johtotehtäviin.

Suomalainen yliopistossa suoritettu arkkitehdin tutkinto antaa pätevyyden toimia arkkitehtina myös kaikissa Euroopan Unionin jäsenvaltioissa.

Jos pätevyysasiat kiinnostavat enemmänkin pääset niiden jäljille Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kautta.