Maisema-arkkitehti Mikko Vekkeli

Mikko Vekkeli

Aloitin opiskeluni alun perin sähkötekniikan alalla, kun matematiikkaan ja fysiikkaan liittyvät tehtävät olivat minulle aina helppoja ja jotain piti keksiä lukion jälkeen. Opintojen alettua, aloin kuitenkin kaipaamaan tapaa, jolla voisin yhdistää opiskeluni luovaan tekemiseen.

Olin ollut töissä Vuosaaren golf-kentällä ja syventyminen ympäristörakentamiseen oli alkanut kiinnostaa. Ympäristörakentamiseen liittyy olennaisesti suunnittelupuoli luovine ratkaisuineen, joten päätin lopulta hakea opiskelemaan maisema-arkkitehtuuria. Tein opiskeluni aikana paljon pieniä suunnittelutöitä toiminimelläni, joita myös rakensimme opiskelukaverieni kanssa kesäisin. Näissä projekteissa oppi runsaasti asiakassuhteen tärkeydestä sekä sai oppia kantapään kautta ympäristörakentamisen teknisistä ja viranomaiskiemuroista. Olen tehnyt töitä monilla eri aloilla ja paiskinut aina paljon töitä. Kun opiskeluiden loppu alkoi häämöttää, niin yrittäjäksi ryhtyminen tuntui luonnolliselta vaihtoehdolta. Pyöritän nyt kolmen ihmisen maisema-arkkitehtitoimistoa.

Yrittäjänä toimimisessa parasta on se, että voi suoraan vaikuttaa yrityksen suuntaan toiminnallaan ja merkittävänä työn vaatimuksena onkin ymmärtää suurta kuvaa koko alan ympärillä. Pidän kanssakäymisestä asiakkaiden kanssa ja siitä, että löydämme yhdessä luovan ratkaisun, joka vastaa parhaalla tavalla asiakkaan tarpeisiin, on teknisesti toimiva, esteettinen ja vielä mielekäs laajemmassa ekologisessa kontekstissa. Kyvykkyys löytää ja kommunikoida monimutkainen teknis-taloudellis-tieteellinen punainen lanka tilaajalle ja eri alojen ammattilaisille on iso osa maisema-arkkitehdin roolia.

Maisema-arkkitehtuurissa ympäristökonteksti on läsnä jatkuvasti. Tekemäni suunnittelun vaikutus vaihtelee merkittävästi projektista toiseen. Hyvän ja huonon suunnitteluvaihtoehdon erotus saattaa ulottua ekosysteemitasolla huomattavankin kauas ja luonnonelementtien kanssa suunnitellessa, pitää suunnittelijan soveltavaa omia luovia visioitaan kunnioitukselle elävää ympäristöä kohtaan. Maisema-arkkitehtuurin sisällä voi olla luova ja ala tarvitsee ihmisiä, jotka uskaltavat rohkeasti luoda uusia ajatuksia ja toisaalta perustella uusia ajatuksia perustuen tieteelliseen tietoon.

Maisema-arkkitehtuuria opiskellessa olen saanut hyviä laajojen kokonaisuuksien projektinhallintataitoja, joita voi soveltaa moneen muuhunkin paikkaan kuin maisema-arkkitehtitoimistossa työskentelemiseen. Jos en pyörittäisi omaa maisema-arkkitehtitoimistoani, suuntaisin todennäköisesti Golf-kenttien rakentamiseen ja suunnitteluun, joissa maiseman muokkaus ja esteettisyys on viritetty äärimmilleen ja jotka ovat usein vähintään paikallisekologisesti kiinnostavia laajoja saarekkeita.