Maisema-arkkitehti Kaisa Niilo-Rämä

Kaisa Niilo-Rämä

Lapsena yksi unelma-ammateistani oli muotisuunnittelija. Pidin asioiden ja aikataulujen suunnittelusta ja kuvataiteista sekä historiasta, mutta myös palapelien rakentamisesta, maantiedosta ja biologiasta. Suunnistus oli minulle helppoa, vaikka en sitä koskaan ole kilpailumielessä harrastanutkaan. Minulla on myös aina ollut hyvä visuaalinen muisti ja muistan esimerkiksi muidenkin perheenjäsenten tavaroiden sijainnin, vaikka en itse olisikaan tarvinnut niitä. Olen myös hyvin sosiaalinen ja tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Matematiikassa pidin erityisesti geometriasta, vaikka en muuten kyseisessä oppiaineessa loistanutkaan.

Kaikki nämä ominaisuudet, mieltymykset ja kokemukset yhdistyvät maisema-arkkitehdin ammatissa ja yleisesti siihen kuuluvassa projektimuotoisessa työskentelyssä. Yksi ammatin parhaista puolista onkin juuri sen monipuolisuus.

Lukiossa oli päätettävä, että mikä minusta tulee isona… ainakin aluksi. Abivuonna hain opiskelemaan sekä sosiaalialaa, liikuntaa, sisustusarkkitehtuuria että muotoilua. En tiennyt, mikä olisi se mun juttu. Päädyin opiskelemaan kaluste- ja kivimuotoilua ammattikorkeakouluun. Pidin kyllä opinnoista, mutta Suomen kokoinen maa ei työllistä kovin montaa kalustemuotoilijaa. Aloin myös kyseenalaistaa sitä, halusinko vaikuttaa positiivisesti vain rajattuun hyvätuloisten design-kalusteita ostavien ihmisten vai ihan kaikkien ihmisten elinympäristöön.

Julkisten ulkotilojen suunnittelusta kiinnostuin, kun vierailin Italiassa. Italiassa on paljon aukioita, joissa ihmiset viettävät aikaa. Koteihinsa italialaiset kutsuvat harvemmin käymään. Sosiaaliset tapaamiset hoidetaan kahviloissa, ravintoloissa, aukioilla tai puistoissa. Selvitin, että missä alaa voisi opiskella. Muotoilijaksi valmistuttuani hain heti silloiseen Teknilliseen korkeakouluun, nykyiseen Aalto-yliopistoon Otaniemeen opiskelemaan maisema-arkkitehtuuria ja aloitin opinnot seuraavan syksynä.

Maisema-arkkitehtuurissa suunnittelumittakaava vaihtelee hyvin paljon sen mukaan, kuinka yksityiskohtaista suunnitelmaa ollaan laatimassa. Täytyy siis osata hallita laajoja kokonaisuuksia, mutta myös yksityiskohtia. Opinnot pitävät sisällään mm. ekologiaa, kasvitiedettä, rakennesuunnittelua, metsän hoitoa ja geologiaa. Osaamista täyty olla monelta eri alalta ja maisema-arkkitehdin koulutus luokin hyvän pohjan monialaisten hankkeiden projektijohtamiseen.

Ala sopii hyvin mielestäni niille, jotka ovat kiinnostuneet monipuolisesti eri asioista ja osaavat kytkeä yhteen kokonaisuuksia. Alan sisällä voi erikoistua enemmän luovuutta vaativiin suunnittelutehtäviin tai muunlaista osaamista vaativaan selvitystyöhön omien vahvuuksien ja mieltymysten mukaan.

Opintojen aikana olin töissä suuressa konsulttitoimistossa, jossa vierähtikin yhteensä 10 ensimmäistä vuotta maisema-arkkitehdin työurallani. Sain tehdä töitä moniammatillisessa tiimissä erilaisten viheraluesuunnitelmien parissa. Suunnittelin pääasiassa puistoja, aukioita, tie- ja katualueiden viheralueita ja kiveyksiä, meluaitoja sekä liikunta-alueita, mutta tein myös maisemaselvityksiä ja -suunnitelmia. Työtä tehtiin paljon tiimeissä, mutta myös hyvin itsenäisesti.

Reilut viisi vuotta sitten vaihdoin konsultista virkamieheksi ja siirryin kaavoittajaksi. Työ jatkui suunnittelun parissa, mutta eri suunnittelutasolla. Saan olla mukana hyvin erilaisissa projekteissa rakennushankkeista ulkoilureittien ja puistojen suunnitteluun. Nykyisessä työssäni pääsen hyödyntämään sosiaalisia taitojani asukkaiden kanssa. Kaavaprosessi sisältää aina asukkaiden ja muiden toimijoiden osallistamista ja etenkin ristiriitatilanteissa sosiaalisista taidoista on hyötyä.

Raporttien laatiminen on sujuvaa, jos kirjoittaminen on mieleistä puuhaa. Virkamiehenä kirjoittaminen tulee eteen myös päätösten valmistelussa. Täytyy osata kirjoittaa sellaista tekstiä, että sekä kuntalaiset että päättäjät, eli muutkin kuin alan ammattilaiset, sitä ymmärtävät. Kiinnostustani historiaan olen päässyt hyödyntämään kulttuuriympäristöjä koskevissa selvitys- ja suunnittelutöissä. Lähes kaikki suunnittelu ja kaavoituskohteet ovat kulttuuriympäristöä, jossa alueen historia ja sen arvot täytyy huomioida.

Jos siis etsit itsellesi monipuolista ammattia, jossa voi yhdistää monia eri ominaisuuksia, voi maisema-arkkitehtuuri olla just sun juttu!