Hauskaa opiskelua

Arkkitehtuurin opiskelu on hauskaa ja käytännönläheistä. Iso osa opinnoista koostuu yksilö- tai ryhmätyönä tehtävistä kiinnostavista ja ajankohtaisista harjoitustöistä. Koti- ja ulkomaan ekskursiot sekä opiskelijakilpailut rikastuttavat osaltaan opiskelua.

Kaikille yhteisissä kandidaatin opinnoissa keskitytään ammatissa tarvittaviin perusjuttuihin: suunnittelun menetelmiin, esitystekniikoihin ja välineisiin, rakennusmateriaaleihin ja teknologioihin sekä arkkitehtuurin toiminnallisiin ja taiteellisiin perusteisiin. Opinnot päättyvät henkilökohtaiseen kandidaatintyöhön.

Maisterin opinnoissa pääsee syventämään osaamista oman kiinnostuksen mukaan esimerkiksi arkkitehtuurin historiaan ja teoriaan, rakennussuunnitteluun, yhdyskunta- ja kaupunkisuunnitteluun tai alan uusimpiin virtauksiin. Opintoja voi suunnata myös sivuaineopinnoilla joko omassa yliopistossa tai muualla. Maisterin opinnot päättyvät diplomityöhön.

Opintokokonaisuudet eri osastoilla poikkeavat jonkin verran toisistaan. Aalto-yliopiston tarjontaan voit tutustua täältä, Tampereen menoon täältä ja Oulusta opit lisää täältä.

innostavaa_opiskelua-1
Oulussa opiskelevan arkkitehtiylioppilas Saara Savolaisen loma-asunnon pienoismalli. Kuva JP Manninen.
innostavaa_opiskelua-8
Puustudion opinnot alkavat kuution muotoisella puulajitutkielmalla. Kuva Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos.
innostavaa_opiskelua-2
Hyvin suunnitellut ja toteutetut rakenteet kestävät suurtakin kuormaa. Kuva Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos.
innostavaa_opiskelua-3
Tampereen arkkitehtiylioppilaat mittausleirillä. Kuva Helmi Hytti.
innostavaa_opiskelua-4
Kuva Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos.
innostavaa_opiskelua-9
Oulussa opiskelevat maastokäynnillä. Kuva Jenny Rankka.
innostavaa_opiskelua-5
Lahden Sibelius-talo tutustumiskohteena. Arkkitehdit Hannu Tikka ja Kimmo Lintula. Kuva Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos.
innostavaa_opiskelua-6
Opintojen aikana tutustutaan eri rakennusmateriaaleihin – käsittelyssä betoni. Kuva Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos.